ARTIKEL PILIHAN

GOOGLE TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

ARTIKEL PILIHAN

Inilah Sebuah Rahasia Keutamaan Malam Jum'at

Written By Situs Baginda Ery (New) on Rabu, 02 Juli 2014 | 21.38


Google

Keutamaan Malam Jum’at dan Hari Jum’at
Malam Jum’at adalah malam yang paling utama, harinya adalah hari yang paling
utama dari semua hari.

 "Hai orang-orang beriman, bilamana kamu diserukan untuk shalat pada hari jum'at, maka hendaklah kamu pergi mengingat Allah (shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli,,, (QS.62 Al Jumu'ah:9)".

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya malam Jum’at dan harinya adalah 24 jam
milik Allah Azza wa Jalla. Setiap jamnya ada enam ratus ribu orang yang
diselamatkan dari api neraka.”
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang mati di antara matahari
tergelincir hari Kamis hingga matahari tergelincir hari Jum’at, Allah melindunginya
dari siksa kubur yang menakutkan.”

Imam ja’far Ash-Shadiq (sa) juga berkata: “Malam Jum’at dan hari Jum’at
mempunyai hak, maka janganlah sia-siakan kemuliaannya, jangan mengurangi
ibadah, dekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shaleh, tinggalkan semua
yang haram. Karena di dalamnya Allah swt melipatgandakan kebaikan, menghapus
kejelekan, dan mengangkat derajat. Hari Jum’at sama dengan malamnya. Jika kamu
mampu, hidupkan malam dan siangnya dengan doa dan shalat. Karena di dalamnya
Allah mengutus para malaikat ke langit dunia untuk melipatgandakan kebaikan dan
menghapus keburukan, sesungguhnya Allah Maha Luas ampunan-Nya dan Maha Mulia.”


Dalam hadis yang mu’tabar, Imam Ja’far Ash-Shadiq berkata: “Sesungguhnya orang
mukmin yang memohon hajatnya kepada Allah, Ia menunda hajat yang dimohonnya
hingga hari Jum’at agar ia memperoleh keutamaan yang khusus (dilipatgandakan
karena keutamaan hari Jum’at).”
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Jika malam Jum’at tiba semua binatang laut
dan binatang darat mengangkat kepalanya seraya memanggil dengan bahasanya
masing-masing: Wahai Tuhan kami, jangan siksa kami karena dosa-dosa anak cucu
Adam.”
Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Allah swt memerintahkan kepada
Malaikat agar pada setiap malam Jum’at ia menyeru dari bawah Arasy dari awal
malam hingga akhir malam: Tidak ada seorang pun hamba mukmin yang berdoa
kepada-Ku untuk keperluan akhirat dan dunianya sebelum terbit fajar kecuali Aku
mengijabahnya, tidak ada seorang pun mukmin yang bertaubat kepada-Ku dari dosa-
dosanya sebelum terbit fajar kecuali Aku menerima taubatnya, tidak ada seorang pun
mukmin yang sedikit rizkinya lalu ia memohon kepada-Ku tambahan rizkinya
sebelum terbit fajar kecuali Aku menambah dan meluaskan rizkinya, tidak ada
seorang pun hamba mukmin yang sedang sakit lalu ia memohon kepada-Ku untuk
kesembuhannya sebelum terbit fajar kecuali Aku memberikan kesembuhan, tidak ada
seorang hamba mukmin yang sedang kesulitan dan menderita lalu ia memohon
kepada-Ku agar dihilangkan kesulitannya sebelum terbit fajar kecuali Aku
menghilangkannya dan menunjukkan jalannya, tidak ada seorang pun hamba yang
sedang dizalimi lalu ia memohon kepada-Ku agar Aku mengambil kezalimannya
sebelum terbit fajar kecuali Aku menolongnya dan mengambil kezalimannya;
Malaikat terus-menerus berseru hingga terbit fajar.”
Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Sesungguhnya Allah swt memilih Jum’at, lalu
menjadikan harinya sebagai hari raya, dan memilih malamnya menjadi malam hari
raya. Di antara keutamaannya adalah orang yang momohon hajatnya kepada Allah
Azza wa Jalla pada hari Jum’at Allah mengijabahnya; suatu bangsa yang sudah
layak menerima azab lalu mereka memohon pada malam dan hari Jum’at Allah pasti
menyelamatkan mereka darinya. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tentukan dan
utamakan kecuali Ia menentukannya pada malam Jum’at. Karena itu, malam Jum’at
adalah malam yang paling utama, dan harinya adalah hari yang paling utama.”
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: ” Jauhilah maksiat pada malam Jum’at,
karena pada malam itu keburukan dilipatgandakan dan kebaikan dilipatgandakan.
Barang siapa yang meninggalkan maksiat kepada Allah pada malam Jum’at Allah
mengampuni semua dosa yang lalu, dan barang siapa yang menampakkan
kemaksiatan kepada Allah pada malam Jum’at Allah menyiksanya dengan semua
amal yang ia lakukan sepanjang umurnya dan melipatgandakan siksa padanya
akibat maksiat itu.”
Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya hari Jum’at adalah penghulu semua hari,
di dalamnya Allah azza wa jalla melipatgandakan kebaikan, menghapus keburukan,
mengangkat derajat, mengijabah doa, menghilangkan duka, dan menunaikan hajat-
hajat yang besar. Hari Jum’at adalah hari Allah menambah jumlah orang-orang
yang dibebaskan dari neraka. Tidak ada seorang pun manusia yang memohon
perlindungan di dalamnya dan ia mengenal hak-Nya serta yang diharamkan-Nya,
kecuali Allah berhak membebaskan dan menyelamatkan ia dari neraka. Jika ia mati
pada hari Jum’at atau malamnya, ia mati syahid dan membangkitkan dari kuburnya
dalam keadaan aman.Tidak ada seorang pun yang meremehkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan menyia-nyiakan hak-Nya, kecuali Allah berhak
mencampakkannya ke dalam neraka Jahannam kecuali ia bertaubat.”
Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Tidak ada terbit matahari yang lebih
utama dari hari Jum’at, dan sesungguhnya pembicaraan burung pun jika ia
berjumpa dengan yang lain pada hari ini, ia mengucapkan salam, salam kebaikan
dan kedamaian.”
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Jika kalian memasuki hari Jum’at, maka
janganlah kalian disibukkan oleh sesuatu selain ibadah, karena hari itu adalah hari
pengampunan bagi hanba hamba Allah; pada hari Jum’at dan malam Jum’at Allah
menurunkan kepada mereka rahmat dan karunia lebih banyak daripada
mengambilnya dalam waktu yang singkat.” (Fafâtihul Jinân, bab 1, pasal 4, halaman
28-38 ).

http://sabil-motivasi-islami.blogspot.com/2012/11/keutamaan-malam-jumat.html
21.38 | 0 komentar | Read More

INILAH RENUNGAN ISLAM TENTANG UMUR KITA
Tiba-tiba saja terfikir suatu hal, yaitu umur manusia. Saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana kalo saya tahu bahwa umur saya hanya sampai umur 25 tahun, atau 35 tahun, atau 5 hari lagi. saya terpikir banyak hal yang akan saya lakukan. Saya tertarik untuk berbagi kisah ini pada saudara2 pembaca blog ini. semoga kita bisa diskusi dan mendapat banyak manfaat.
jika anda tahu sisa umur anda tinggal 1 tahun, apa saja yang akan anda lakukan untuk mengisi sisa umur itu?
- mungkin sebagian akan menjawab:
- bersenang-senang
- jalan-jalan ke tempat indah yang belum didatangi
- makan sepuasnya setiap hari
- segera nikah
- dll

- mungkin sebagian orang yang lain memilih:
- memperbanyak ibadah shalat dan dzikir
- memperbanyak sedekah
- memperbanyak silaturahim
- bekerja lebih giat
- memberikan hak keluarga dan orang-orang disekitarnya
- dll

- kenapa dua kelompok kegiatan tersebut begitu berbeda dan seolah bertolak belakang?
Saudaraku,  salah satu hikmah besar dirahasiakannya bilangan umur kita adalah agar kita tidak tahu kapan kita mati. ketika kita tidak tahu kapan kita akan mati, pada dasarnya kita akan merasa setiap saat bisa jadi ajal kita, maka kita akan selalu berhati-hati dengan tindakan kita. Kita tidak akan tahu kapan kita akan mati. apakah saat remaja? ataukah saat kita sudah tua? dan kita tidak tahu kapan pastinya kita akan mati. apakah hari ini? atau besok? dan kita tidak tahu bagaimana kita akan mati. apakah saat tidur? apakah saat berkendaraan? ataukah ketika kita sedang membaca Al Quran?
Seandainya ALLAH menghendaki semua manusia mengetahui kapan ia mati, dimana ia mati, dan kapan ia mati, akankah kehidupan dunia ini dihiasi kebaikan demi kebaikan? saya rasa tidak.
kemungkinan yang bisa kita bayangkan:
- Sedikit manusia selalu menghiasi umur dengan ibadah
- lebih banyak  manusia terus menerus berbuat dosa hingga akhir hayatnya
- jauh lebih banyak lagi manusia terus berbuat dosa hingga sedikit sisa umurnya baru ia bertaubat
- Saya rasa jenis ketiga akan mendominasi isi dunia. orang-orang seperti ini selalu berfikir bahwa masih ada -  waktu untuk bertaubat. Dalam kondisi seperti ini, bisa jadi dunia ini didominasi kejahatan dan  -kriminalitas,maksiat, hedonis, dan sejenisnya.
Maka segala puji bagi ALLAH Yang Maha Sempurna perhitungannya. ALLAH sangat memahami betapa manusia senantiasa berada antara kecenderungan yang baik dan yang buruk (QS Asy-Syams: 8), maka ia menyelamatkan manusia dari fitrahnya tersebut, dengan jalan menjadikan umur sebagai hal ghaib yang tidak diketahui manusia. untuk apa? agar manusia selalu berhati-hati dalam hidupnya, dan agar manusia selalu berada dalam kebaikan.
Semoga Bermamfaat.*sabil*
 
http://sabil-motivasi-islami.blogspot.com/2012/11/renungan-islam-tentang-umur-kita.html
21.37 | 0 komentar | Read More

ASTAGA! INILAH KEDAHSYATAN SIKSAAN DIALAM KUBUR


Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Albaraa' bin Aazib r.a. berkata: "Kami bersama Nabi Muhammad s.a.w keluar menghantar jenazah seorang sahabat Anshar, maka ketika sampai kekubur dan belum dimasukkan dalam lahad, Nabi Muhammad s.a.w duduk dan kami duduk disekitarnya diam menundukkan kepala bagaikan ada burung diatas kepala kami, sedang Nabi Muhammad s.a.w mengorek-ngorek dengan dahan yang ada ditangannya, kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda: "Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur.". Nabi Muhammad s.a.w mengulangi sebanyak 3 kali." Lalu Nabi Muhammad s.a.w bersabda:
                        "Sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat (akan mati), turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari syurga, maka duduk didepannya sejauh pandangan mata mengelilinginya, kemudian datang malaikulmaut dan duduk didekat kepalanya dan memanggil: "Wahai roh yang tenang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridhaNya."
                        Nabi Muhammad s.a.w bersabda lagi: "Maka keluarlah rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air, maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum diatasbumi, lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat melainkan ditanya: "Roh siapakah yang harum ini?" Dijawab: "Roh fulan bin fulan sehingga sampai kelangit, dan disana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya dan pada tiap-tiap langit dihantar oleh Malaikat Muqarrbun, dibawa naik kelangit yang atas hingga sampai kelangit ketujuh, maka Allah berfirman: "Catatlah suratnya di illiyyin. Kemudian dikembalikan ia kebumi, sebab daripadanya Kami jadikan, dan didalamnya Aku kembalikan dan daripadanya pula akan Aku keluarkan pada saatnya." Maka kembalilah roh kejasad dalam kubur, kemudian datang kepadanya dua Malaikat untuk bertanya: "Siapa Tuhanmu?" Maka dijawab: Allah Tuhanku. Lalu ditanya: "Apakah agamamu?" Maka dijawab: "Agamaku Islam" Ditanya lagi: "Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan ditengah-tengah kamu?" Dijawab: "Dia utusan Allah". Lalu ditanya: "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab: "Saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya" Maka terdengar suara: "Benar hambaku, maka berikan padanya hamparan dari syurga serta pakaian syurga dan bukakan untuknya pintu yang menuju kesyurga, supaya ia mendapat bau syurga dan hawa syurga, lalu luaskan kuburnya sepanjang pandangan mata."  Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata: "Terimalah khabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Lalu bertanya: "Siapakah kau?" Jawabnya: "Saya amalmu yang baik." Lalu ia berkata: Ya Tuhan, segerakan hari kiamat supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku."
                          Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akihirat, maka turun kepadanya Malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk dimukanya sepanjang pandangan mata, kemudian datang Malaikulmaut dan duduk disamping kepalanya lalu berkata: "Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah." Maka tersebar disemua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah, maka terputus semua urat dan ototnya, lalu diterima akan dimasukkan dalam kain hitam, dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya: "Roh siapakah yang jahat dan busuk itu?" Dijawab: "Roh fulan bin fulan." dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai dilangit dunia, maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w membaca ayat: "Laa tufattahu lahum abwabus samaa'i, wala yad khuluunal jannata hatta yalijal jamalu fisamil khiyaath." (Yang Bermaksud) "Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk syurga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum."
                        Kemudian diperintahkan: "Tulislah orang itu dalam sijjin." Kemudian dilemparkan rohnya itu bagitu sahaja sebagaimana ayat  "Waman yusyrik billahi fakaan nama khorro minassama'i fatakh thofuhuth thairu au tahwi bihirrihu fimakaanin sahiiq." (Yang bermaksud) "Dan siapa mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar helang atau dilemparkan oleh angin kedalam jurang yang curam."
                        Kemudian dikembalikan roh itu kedalam jasad didlam kubur, lalu didatangi oleh dua Malaikat yang mendudukkannya lalu bertanya: ""Siapa Tuhanmu?" Maka dijawab: "Saya tidak tahu". Lalu ditanya: "Apakah agamamu?" Maka dijawab: "Saya tidak tahu" Ditanya lagi: "Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan ditengah-tengah kamu?" Dijawab: "Saya tidak tahu". Lalu ditanya: "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab: "Saya tidak tahu" Maka terdengar suara seruan dari langit: "Dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka, maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya, kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya sambil berkata: "Sambutlah hari yang sangat jelek bagimu, inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu." Lalu ia bertanya: "Siapakah kau?" Jawabnya: "Aku amalmu yang jelek." Lalu ia berkata: "Ya tuhan, jangan percepatkan kiamat, ya Tuhan jangan percepatkan kiamat."
                        Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata: "Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Seorang mukmin jika sakaratulmaut  didatangi oleh Malaikat dengan membawa sutera yang berisi masik (kasturi) dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut didalam adunan sambil dipanggil: "Ya ayyatuhannafsul muth ma'innatur ji'i ila robbiki rodhiyatan mardhiyah." (Yang bermaksud) "Hai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diridhoi. Kembalilah dengan rahmat dan keridhoan Allah." Maka jika telah keluar rohnya langsung ditaruh diatas misik dan bunga-bunga itu lalu dilipat dengan sutera dan dibawa keilliyyin. Adapun orang kafir jika sakaratulmaut didatangi oelh Malaikat yang membawa kain bulu yang didalamnya ada api, maka dicabut rohnya dengan kekerasan sambil dikatakan kepadanya: "Hai roh yang jahat keluarlah menuju murka Tuhammu ketempat yang rendah hina dan siksaNya, maka bila telah keluar rohnya itu, diletakkan diatas api dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih kemudian dilipat dan dibawa kesijjin."
                        Alfaqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Seorang mukmin jika diletakkan dikubur maka diperluaskan kuburnya itu hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutera, dan bila ia hafal sedikit dari al-quran sukup untuk penerangannya jika tidak maka Allah s.w.t. memberikan kepadanya nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari, dan didalam kubur bagaikan pengantin baru, jika tidur maka tidak ada yang berani membangunkan kecuali kekasihnya sendiri, maka ia bangun dari tidur itu bagaikan masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir maka akan dipersempit kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk kedalam perutnya lalu dikirimkan kepadanya ular segemuk leher unta, maka makan dagingnya sehingga habis dan sisa tulang semata-mata, lalu dikirim kepadanya Malaikat yang akan menyiksa iaitu yang buta tuli dan bisu dengan membawa puntung dari besi yang langsung dipukulkannya, sedang Malaikat  itu tidak mendengar suara jeritannya dan tidak melihat keadaannya supaya tidak dikasihaninya, selain itu lalu dihidangkan siksa neraka itu tiap pagi dan petang."
                        Abu-Laits berkata: "Siapa yang ingin selamat dari siksaan kubur maka harus menlazimi empat dan meninggalkan empat iaitu:
 • Menjaga sembahyang lima waktu
 • Banyak bersedekah
 • Banyak membaca al-quran
 • Memperbanyak bertasbih (membaca: Subhanallah walhamdulillah wal'aa ilaha illallah wallahu akbar, walahaula wala quwata illa billah)
Semua yang empat ini dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Adapun empat yang harus ditinggalkan ialah:
 • Dusta
 • Kianat
 • Adu-adu
 • Menjaga kencing, sebab Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: "Bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing. (Yakni hendaklah dicuci kemaluan sebersih-bersihnya.)


Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Innallahha ta'ala kariha lakum arba'a: Al'abatsu fishsholaati, wallagh wu filqira'ati, warrafatsu fisshiyami, wadhdhahiku indal maqaabiri. (Yang bermaksud) Sesungguhnya Allah tidak suka padamu empat, main-main dalam sembahyang dan lahgu (tidak hirau), dalam bacaan quran dan berkata keji waktu puasa dan tertawa didalam kubur."
                        Muhammad bin Assammaak ketika melihat kubur berkata: "Kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini, maka alangkah banyaknya orang yang sudah bingung didalamnya, dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini, maka alangkah jauh berbeza antara yang satu pada yang lain didalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyak ingat pada kubur sebelum masuk kedalamnya."
                        Sufyan Atstsauri berkata: "Siapa yang sering (banyak) memperingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun dari kebun-kebun syurga, dan siapa yang melupakannya maka akan mendapatkannya jurang dari jurang-jurang api neraka."
                        Ali bin Abi Thalib r.a. berkata dalam khutbahnya: "Hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari, jika kamu berada ditempat, ia datang mengambil kamu, dan bila kamu lari pasti akan terpegang juga, maut terikat selalu diubun-ubunmu, maka carilah jalan selamat, carilah jalan selamat dan segera-segera, sebab dibelakangmu ada yang mengejar kamu yaitu kubur, ingatlah bahawa kubur itu adakalanya kebun dari kebun-kebun syurga atau jurang dari jurang-jurang neraka dan kubur itu tiap-tiap hari berkata-kata: Akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat."
                        Ingatlah sesudah itu ada hari (saat) yang lebih ngeri, hari dimana anak kecil segera beruban dan orang tua bagaikan orang mabuk, bahkan ibu yang meneteki lupa terhadap bayinya dan wanita yang bunting menggugurkan kandungannya dan kau akan melihat orang-orang bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk khamar, hanya siksa Allah s.w.t. yang sangat ngeri dan dahsyat.
                        Ingatlah bahawa sesudah itu ada api neraka yang sangat panas dan suram dalam, perhiasannya besi dan sirnya darah bercampur nanah, tidak ada rahmat Allah s.w.t. disana. Maka kaum muslimin yang menangis. lalu ia berkata: "Dan disamping itu ada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, tersedia untuk orang-orang yang takwa. Semoga Allah s.w.t. melindungi kami dari siksa yang pedih dan menempatkan kami dalam darunna'iem (Syurga yang serba kenikmatan).
                        Usaid bin Abdirrahman berkata: "Saya telah mendapat keterangan bahawa seorang mukmin jika mati dan diangkat, ia berkata: "Segerakan aku.", dan bila telah dimasukkan dalam lahad (kubur), bumi berkata kepadanya: "Aku kasih padamu ketika diatas punggungku, dan kini lebih sayang kepadamu." Dan bila orang kafir mati lalu diangkat mayatnya, ia berkata: "Kembalikan aku." dan bila diletakkan didalam lahadnya, bumi berkata: "Aku sangat benci kepadamu ketika kau diatas punggungku, dan kini aku lebih benci lagi kepadamu."
                        Usman bin Affan r.a. ketika berhenti diatas kubur, ia menangis, maka ditegur: "Engkau jika menyebut syurga dan neraka tidak menangis, tetapi kau menangis kerana kubur?" Jawabnya: "Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: "Alqabru awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." (Yang bermaksud)"Kubur itu pertama tempat yang menuju akhirat, maka bila selamat dalam kubur, maka yang dibelakangnya lebih ringan, dan jika tidak selamat dalam kubur maka yang dibelakangnya lebih berat daripadanya."
                         Abdul-Hamid bin Mahmud Almughuli berkata: "Ketika aku duduk bersama Ibn Abbas r.a., tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata: "Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai didaerah Dzatishshahifah, tiba-tiba ia mati, maka kami siapkan segala keperluannya, dan ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahad, maka kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga ada ular, maka kami biarkan dan kami menggali lain tempat juga kami dapatkan ular, maka kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami perbuat tehadap mayat itu?" Jawab Ibn Abbas r.a.: "Itu dari amal perbuatannya sendiri, lebih baik kamu kubur sajan demi Allah andaikan kamu galikan bumi ini semua niscaya akan kamu dapat ular didalamnya." Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu didalam salah satu kubur yang sudah digali itu dan ketika mereka kembali kedaerahnya mereka pergi kekeluarganya untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada isterinya apakah amal perbuatan yang dilakukan oelh suaminya? Jawab isterinya: "Dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari, dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu kedalam karung seberat apa yang diambilnya itu."
                        Abul-Laits berkata: "Berita ini menunjukkan bahawa kianat itu salah satu sebab siksaan kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai kianat."
                        Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai lima kali dengan berkata:
 • Hai anak Adam, anda berjalan diatas punggungku dan kembalimu didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda makan berbagai macam diatas punggungku dan anda akan dimakan ulat didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda tertawa diatas punggungku, dan akan menangis didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda bergembira diatas punggungku dan akan berduka didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda berbuat dosa diatas punggungku, maka akan tersiksa didalam perutku.
                        Amr bin Dinar berkata: "Ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan dihujung kota, maka sakitlah saudaranya itu kemudian mati, maka setelah diselesaikan persiapannya dibawa kekubur, kemudian setelah selesai menguburkan dan kembali pulang kerumah, ia teringat pada kantongan yang dibawa dan tertinggal dalam kubur, maka ia minta bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali, dan sesudah digali kubur itu maka bertemulah dia akan kantongannya itu, ia berkata kepada orang yang membantunya itu: "Tolong aku ketepi sebentar sebab aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibuka sedikit lahadnya, tiba-tiba dilihatnya kubur itu menyala api, maka segera ia meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya lalu bertanya: "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Ibunya berkata: "Mengapa kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu, lalu diberitahu bahawa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sembahyang dari waktunya, juga cuai dalam kesucian dan diwaktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar perbualan mereka lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba antara mereka, dan itulah sebabnya siksa kubur. Kerana itu siapa yang ingin selamat dari siksaan kubur haruslah menjauhkan diri dari sifat namimah (adu domba diantara tetangga dan orang lain) supaya selamat dari siksaan kubur dan mudah baginya menjawab pertanyaan Malaikat Munkar Nakier.
                        Alabarra' bin Aazib r.a. berkata: "Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Seorang mukmin jika ditanya dalam kubur, maka ia langsung  membaca Asyhadu an laa ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu warasuluhu, maka itulah yang tersebut dalam firman Allah: Yutsabbitullahul ladzina aamanu bil qaulits tsabiti filhayatiddun ya wafil akhirah (Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan khalimah yang teguh dimana hidup didunia dan diakhirat (yakni khalimah laa ilaha illallah, Muhammad Rasullullah).
                        Dan ketetapan itu terjadi dalam tiga masa iaitu:
 • Ketika melihat Malakulmaut
 • Ketika menghadapi pertanyaan Mungkar Nakier
 • Ketika menghadapi hisab dihari kiamat
                        Dan ketetapan ketika melihat Malaikulmaut dalam tiga hal iaitu:
 • Terpelihara dari kekafiran, dan mendapat taufiq dan istiqamah dalam tauhid sehingga keluar rohnya dalam Islam
 • Diberi selamat oleh Malaikat bahawa ia mendapat rahmat
 • Melihat tempatnya disyurga sehingga kubur menjadi salah satu kebun syurga.
                        Adapun ketetapan ketika hisab juga dalam tiga perkara iaitu:
 • Allah s.wt. memberinya ilham sehingga dapat menjawab segala pertanyaan dengan benar
 • Mudah dan ringan hisabnya
 • Diampunkan segala dosanya
                        Ada juga yang mengatakan bahawa ketetapan itu dalam empat masa iaitu:
 • Ketika mati
 • Didalam kubur sehingga dapat menjawab pertanyaan tanpa gentar atau takut
 • Ketika hisab
 • Ketika berjalan diatas sirat sehingga berjalan bagaikan kecepatan kilat
                        Jika ditanya tentang soal kubur bagaimanakah bentuknya, maka ulama telah membicarakannya dalam berbagai pendapat. Sebahagiannya berkata pertanyaan itu hanya kepada roh tanpa jasad dan disaat itu roh masuk kedalam jasad hanya sampai didada. Ada pendapat berkata bahawa rohnyanya diantara jasad dan kafan dan sebaiknya seorang mempercayai adanya pertanyaan dalam kubur tanpa menanyakan dan sibuk dengan caranya. Dan kita sendiri akan mengetahui bila sampai disana, maka bila ada orang menolak adanya soal Mungkar Nakier dalam kubur, maka penolakannya dari dua jalan iaitu:
 • Mereka berkata: "Ia tidak mungkin menurut perkiraan akal, sebab menyalahi kebiasaan tabiat alam."
 • atau mereka berkata: "Tidak ada dalil yang menguatkan."
                        Pendapat pertama bahawa ia tidak mungkin dalam akal kerana menyalahi kebiasaa tabiat alam. Pendapat ini bererti menidakkan kenabian dan mukjizat, sebab para Nabi itu semuanya dari manusia biasa dan tabiatnya mereka sama, tetapi mereka telah dapat bertemu dengan Malaikat dan menerima wahyu, bahkan laut telah terbelah untuk Nabi Musa a.s., demikian pula tongkatnya menjadi ular, semua kejadian itu menyalahi tabiat alam, maka orang yang menolak semua itu bererti keluar dari Islam. Jika ia berkata: "Tidak ada dalil.", maka hadis-hadis yang diterangkan sudah cukup untuk menjadi alasan bagi orang yang akan mahu terima.

Firman Allah s.w.t. yang berbunyi: "Wa man a'rodho an dzikri fa inna lahu ma'i syatan dhanka wanah syuruhu yaumal qiyaamati a'ma. (Yang bermaksud) "Dan siapa yang mengabaikan peringatanKu (ajaranKu) maka ia akan merasakan kehidupan yang sukar (kehidupan sukar ini ketika menghadapi pertanyaan dalam kubur)."
                        Demikian pula ayat: "Yu tsabbitulladzina aamanu bil qoulaits tsabiti filhayatiddunia wafil akhirati. (Yang bermaksud) "Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan khalimah yang teguh didunia dan diakhirat."
                         Abu-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Saad bin Almusayyab dari Umar r.a. berkata: Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Jika seorang mukmin telah masuk kedalam kubur, maka didatangi oleh dua Malaikat yang menguji dalam kubur, lalu mendudukkannya dan menanyainya, sedang ia mendengar suara derap sandal sepatu mereka ketika kembali, lalu ditanya oleh kedua Malaikat itu: Siapa Tuhammu, dan apakah agamamu, dan siapa Nabimu, lalu dijawab: Allah tuhanku, dan agamaku Islam dan Nabiku Nabi Muhammad s.a.w. Lalu Malaikat itu berkata: Allah yang menetapkan kau dalam khalimah itu, tidurlah dengan tenang hati. Itulah ertinya Allah menetapkan mereka dalam khalimah hak. Adapun orang kafir zalim maka Allah menyesatkan mereka dengan tidak memberi petunjuk taufiq pada mereka, sehingga ketika ditanya oleh Malaikat: Siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa Nabimu, maka jawab orang kafir atau munafiq: Tidak tahu. Maka oleh Malaikat dikatakan: Tidak tahu, maka langsung dipukul sehingga jeritan suaranya terdengar semua yang dialam kecuali manusia dan jin. (Dan andaikan didengar oleh manusia pasti pingsan)
                        Abu Hazim dari Ibn Umar r.a. berkata: Nabi Muhammad s.a.w bersabda kepada Umar r.a : "Bagaimanakah kau hai Umar jika didatangi oleh kedua Malikat yang akan mengujimu didalam kubur iaitu Mungkar Nakier hitam keduanya kebiru-biruan siung keduanya mengguriskan bumi, sedang rambut keudanya sampai ketanah dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar?" Umar bertanya: "Ya Rasullullah, apakah ketika itu aku cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini?" Nabi Muhammad s.a.w menjawab: "Ya." Umar berkata: "jika sedemikian maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah s.w.t.. Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufiq."
                        Abul-Laits berkata: "saya telah diberitahu oleh Abul-Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad Asysyabadzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Tiada seorang yang mati melainkan ia mendengkur yang didengari oleh semua binatang kecuali manusia, dan andaikata ia mendengar pasti pingsan, dan bila dihantar kekubur, maka jika solih (baik) berkata: "Segerakanlah aku, andaikan kamu mengetahui apa yang didepanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan aku. Dan bila ia tidak baik maka berkata: "Jangan keburu, andaikata kamu mengtahui apa yang didepan aku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan keburu. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua Malaikat yang hitam kebiru-biruan datang dari arah kepalanya, maka ditolak oleh sembahyangnya: Tidak boleh datang dari arahku sebab adakalanya ia semalaman tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti ini, lalu datang dari bawah kakinya, maka ditolak oleh baktinya pada kedua orang tuanya: Jangan datang dari arahku, kerana ia biasa berjalan tegak kerana ia takut dari saat seperti ini, lalu datang dari arah kanannya, maka ditolak oleh sedekahnya: Tidak boleh datang dari arahku, kerana ia pernah sedekah kerana ia takut dari saat seperti ini, lalu ia datang dari kirinya maka ditolak oleh puasanya: Jangan datang dari arahku, kerana ia biasa lapar dan haus kerana takut saat seperti ini, lalu ia dibangunkan bagaikan dibangunkan dari tidur, lalu ia bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Ia tanya: Siapakah itu? Dijawab: Muhammad s.a.w? Maka dijawab: Saya bersaksikan bahawa ia utusan Allah. Lalu berkata kedua Malaikat: Engkau hidup sebagai seorang mukmin, dan mati juga mukmin. Lalu diluaskan kuburnya, dan dibukakan baginya segala kehormatan yang dikurniakan Allah kepadanya. Semoga Allah memberi kita taufiq dan dipelihara serta dihindarkan dari hawa nafsu yang menyesatkan, dan menyelamatkan kami dari siksa kubur kerana Nabi Muhammad s.a.w juga berlindung kepada Allah dari siksa kubur."
                        A'isyah r.a. berkata: "Saya dahulunya tidak mengetahui adanya siksa kubur sehingga datang kepadaku seorang wanita Yyahudi, minta-minta dan sesudah saya beri ia berkata: "Semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Maka saya kira keterangannya itu termasuk tipuan kaum Yahudi, lalu saya ceritakan kepada Nabi Muhammad s.a.w maka Nabi Muhammad s.a.w memberitahu kepadaku bahawa siksa kubur itu hak benar, maka seharusnya seorang muslim berlindung kepada Allah s.w.t. dari siksa kubur, dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang soleh, sebab selama ia masih hidup maka Allah s.w.t. telah memudahkan baginya segala amal soleh. Sebaliknya bila ia telah masuk kedalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan, sehingga ia sangat menyesal semata-mata, kerana itu seorang yang berakal harus berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati, kerana orang-orang yang telah mati itu, mereka sangat ingin kalau dapat akan sembahyang dua rakaat, berzikir dengan tasbih, tahmid dan tahlil, sebagaimana ketika didunia, tetapi tidak diizinkan, lalu mereka hairan pada orang-orang yang masih hidup menghambur-hamburkan waktu dalam permainan dan kelalaian semata-mata. Saudaraku jagalah dan siap-siapkan harimu, sebab ia sebagai pokok kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapatkan atau mencari untung laba, sebab kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku, kerana itu rajin-rajinlah kau mengumpulkan sebanyak mungkin daripadanya, sebab akan tiba masa dagangan itu sangat berharga sebab pada saat itu ia berharga, maka kau tidak akan dapat mencari atau mencapainya. Kami mohon semoga Allah s.w.t. memberi taufiq untuk bersiap-siap menghadapi saat keperluan dan jangan sampai menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali kedunia tetapi tidak diizinkan, juga semoga Allah s.w.t. memudahkan atas kami sakaratulmaut, dan kesukaran kubur, demikian pula pada semua kaum muslimin dan muslimat.
 Aamin ya Robbal aalamin. Engkau arhamurrahimin, wahasbunallahu wani'mal wakiel, walahaula wala quwwata illa billahil aliyil adhiem."
 
http://sabil-motivasi-islami.blogspot.com/2011/07/kedahsyatan-siksaan-dialam-kubur.html
21.36 | 0 komentar | Read More

ARTIKEL ISLAMI: RENUNGAN MALAM ISLAMIUntuk diriku,utkmu,utk kalian,utk kita semua. ^_^  (Bagi yg tdk suka abaikan saja)

Ya Rabby ......
Aku hanyalah sebutir pasir di gurun Mu yang luas ,,,

Aku hanyalah setetes embun di lautan Mu yang meluap hingga ke seluruh samudra ,,,

Aku hanya sepotong rumput di padang mu yang memenuhi bumi ,,,

Aku hanya sebutir kerikil di gunung Mu yang menjulang menyapa langit ,,,

Aku hanya seonggok bintang kecil yang redup di samudra langit Mu yang terntang luas ,,,

Ya Rabby …
Hamba yang hina ini menyadari tiada artinya diri ini di hadapan Mu ,,,

Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku akan tetapi,
hamba terus menggantungkan segunung harapan pada Mu ,,,

Ya Rabby ...
Abdiku tiada arti ,,,

Ibadahku hanya sepercik air ,,,

Bagaimana mungkin sepercik air itu dapat memadamkan api neraka Mu ,,,

Betapa sadar diri begitu hina dihadapan Mu ,,,

Diri ini penuh dengan kemaksiatan ,,,

Mulut ini penuh dengan kemaksiatan ,,,

Mata ini penuh dengan kemaksiatan ,,,

Hati ini telah terkotori oleh noda ,,,

Namun kami memiliki keinginan setinggi langit ,,,

Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajah Mu Yang Mulia Lagi Maha Tinggi ??

Ya Rabby ....
Kami adalah hamba yang fakir di hadapan Mu ,,,

Tapi juga kikir dalam mengabdi kepada Mu ,,,

Semua makhluk Mu meminta kepada Mu ,,,

Dan pintaku Ya Rabby ,,,
Ampunilah kami dan sudara saudara kami yang telah memberi arti dalam hidup kami ,,,

Sukseskanlah mereka ,,,

Mudahkanlah urusan mereka ,,,

Mungkin tanpa kami sadari, kami pernah melanggar aturan Mu ,,,

Melanggar aturan qiyadah kami, bahkan terlena dan tak mau tahu akan amanah yang telah Engkau percayakan kepada kami ,,,

Duhai Dzat Yang Maha Pengampun ,,,
Ampunilah kami ,,,

Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu ,,,

Ya Rabby ...
Siang kami tak selalu dalam iman yang teguh ,,,

Malam kami tak senantiasa dibasahi airmata taubat ,,,

Pagi kami tak selalu terhias oleh dzikir pada Mu ,,,

Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit ,,,

Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu ,,,

Atau dalam maksiat kepada Mu ,,,

Ya Rabb kami ,,,
Tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْخاَتِمَةِ

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Mu husnul khatimah dan aku berlindung kepada Mu dari su’ul khatimah.”
 
http://sabil-motivasi-islami.blogspot.com/2013/06/renungan-malam-islami.html
21.34 | 0 komentar | Read More

Berita Heboh di Banjarmasin: Perampok gasak toko emas Banjarmasin, dua tewas


Perampok gasak toko emas Banjarmasin, dua tewas
ilustrasi Empat tersangka kasus perampokan toko emas di Pasar Pegandon, Kendal, yakni SP (31), AR (43), AS (31), dan AW (36), saat gelar perkara di Mapolda Jateng, di Semarang. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo) ()

Banjarmasin (ANTARA News) - Gerombolan perampok bersenjata api kembali beraksi di Kalimantan Selatan, kali ini korbannya pemilik toko emas di Pasar Kalindo Banjarmasin, para perampok tidak hanya menggasak emas tetapi juga menembak pedagang hingga menyebabkan dua orang tewas dan tiga kritis.

Menurut beberapa warga yang berada di lokasi kejadian, perampokan yang berlangsung Sabtu sekitar pukul 14:00 Wita, sesaat setelah toko emas tersebut tutup, sangat mengejutkan warga, karena perampok langsung memberondongkan peluru ke arah warga yang ingin melawan.

"Pokoknya suasananya sangat mencekam, seperti terjadi perang," kata Arsyad warga Banjarmasin yang kebetulan sedang potong rambut didekat lokasi kejadian.

Begitu mendengar adanya tembakan dan teriakan, "rampok-rampok", dia langsung lari meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan salah seorang temannya sedang potong rambut terpaksa hanya diam terpana menyaksikan kejadian tersebut.

Warga yang ingin melawan, atau berteriak minta tolong, kata dia, langsung diancam ditembak, sehingga saat para perampok beraksi tidak ada yang berani bergerak.

Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Machfud Arifin langsung meninjau tempat kejadian, setelah mendapatkan laporan adanya perampokan yang terjadi di toko emas Arifah, yang terletak tidak jauh dari pintu masuk pasar Kalindo.

Menurut Kapolda, dalam kejadian tersebut terdapat dua orang korban korban tewas akibat ditembak perampok, yakni pemilik toko Hani (35) dan Salimin (45) pedagang sembako yang dekat lokasi perampokan.

Selain itu, tiga orang lainnya, yang juga terkena tembakan sedang dalam kondisi kritis dan dalam perawatan rumah sakit.

"Semua korban yang ditembak para perampok dirujuk ke RS Suaka Insan untuk mendapat pertolongan, termasuk korban yang tewas di tempat kejadian untuk divisum," katanya.

Sementara itu, tiga korban lainnya yang kritis menjalani perawatan intensif adalah H Gamal pemilik toko dan istri Umi Kalsum (37), Amat (24) dan Irfan (40).

Menurut Kapolda, satu orang komplotan perampok itu telah berhasil ditangkap. "Warga yang berhasil menangkapnya, dan tersangka sudah ditahan," tuturnya.

Machfud menyatakan, bahwa dugaan sementara perampokan toko emas ini dilakukan sekitar enam orang, dan kini masih dalam pengejaran anggotanya.

"Anggota kita lagi memburu penjahat lainnya yang belum tertangkap ini," ujarnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2014
21.27 | 0 komentar | Read More

Artikel Spesial Jokowi dan Prabowo: Jokowi atau Prabowo ?

Menjatuhkan pilihan memang tidak mudah, maklum informasi yang ada terkadang tidak bisa dipercaya atau meragukan. Ibarat kemasan, roti yang enak tetapi jika kemasannya tidak bagus bisa-bisa tidak dipilih, sedangkan yang kemasannya bagus waktu dicicip bisa bikin kecewa.

Cara sederhana dan kadang kala efektif adalah didasarkan pepatah ” siapa dia, lihat saja kawannya“. Dengan cara pikir seperti itu maka ada baiknya saya akan mengumpulkan daftar orang-orang yang telah secara terbuka menyatakan pendapat sehingga dapat dianggap mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden itu nantinya.
183149_kekuatan_caprescawapres
Calon-calon presiden Republik Indonesia 2014 – 2019 (gambar dari detik.com)
Karena kebetulan hanya ada dua kadindat yaitu Jokowi dan Prabowo, maka tentu saja daftar yang dibuat lebih mudah. Ini daftarnya, mulai dari Jokowi dulu ya, maklum beliaunya khan yang duluan daftar ke KPU.
JOKO WIDODO-JUSUF KALLA :
 1. Agum Gumelar, Jendral (Purn), Ketua umum Pepabri
 2. Ahmad Bagja – ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)
 3. Al Araf  - mantan Direktur Imparsial, pengamat militer
 4. Andi Harianto Sinulingga - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar
 5. A.M Hendropriyono -  tokoh militer, eks Kepala BIN dan guru besar ilmu intelijen
 6. Agus Gumiwang Kartasasmita - politisi Golkar dan anak Ginandjar Kartasasmita
 7. Agung Yudha Sugama - Waketum Komunitas Sahabat Jokowi
 8. Airlangga Pribadi - dosen ilmu politik Universitas Airlangga
 9. Anies Baswedan - rektor Universitas Paramadina, peserta konvensi capres PD
 10. Ayu Utami – penulis
 11. Beni Rudiono -  Ketua DPRD Subang
 12. Bungaran Saragih - guru besar IPB dan mantan menteri pertanian
 13. Butet Kertarajasa – seniman Jogja
 14. Camel Panduwinata Lubis – penyanyi dangdut
 15. Chris John – Petinju
 16. Dahlan Iskan – menteri di era SBY, peserta konvensi PD
 17. Da’i Bachtiar – mantan Kapolri.
 18. Denny JA - Koordinator Gerakan Ayo Majukan Indonesia, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
 19. Dewa Ayu Sriwigunawati - mantan Ketua Bappilu, kader Golkar Bali
 20. Edo Kondologit - penyanyi
 21. Fahmi Idris – mantan Menteri Tenaga Kerja, pengusaha dan potisi
 22. Faisal Basri – ekonom
 23. Fachrul Razi – Wapangab, Jenderal (Purn)
 24. Farid Zainudin – Letjen TNI (Purn), mantan Kepala Bais
 25. Ganjar Pranowo – Gubernur Jawa Tengah dan politisi PDIP
 26. Goenawan Mohamad – penulis dan pendiri majalah Tempo
 27. Hasyim Muzadi – ustad, eks ketua NU
 28. Helmy Faishal Zaini - Ketua DPP PKB
 29. Ian Santoso Marsekal Madya (purn)
 30. Iqbal – Ketua Seknas Jokowi – wilayah Bogor.
 31. Indra J piliang – politisi Golkar
 32. I Gede Wija Kusuma - mantan Bendahara Partai Gerindra Bali
 33. Jabir Alfaruqi  - mantan ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jateng
 34. Joko S Pambudi – Ketua Seknas Jokowi – wilayah Bekasi
 35. Khofifah – Ketua Muslimat NU
 36. Luhut Panjaitan – Jendral (Purn), mantan pimpinan Golkar
 37. Lukman Syah – ketua BRPJ4P
 38. Marco Kusumawijaya – arsitek dan pengamat lingkungan
 39. Meutya Hafid – politisi Golkar
 40. Megawati Sukarnoputri – Ketua Umum PDI
 41. Moeldoko – Panglima TNI (???)
 42. Mugiyanto - korban penculikan Tim Mawar pada 1998 dan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
 43. Muhaimin Iskandar  - Ketua umum PKB
 44. Muhamad Utomo  -  ketua Laskar Santri Nusantara (LSN)
 45. Natsir Mansyur - Wakil Ketua Umum Kadin
 46. Nusron Wahid – Ketua Umum Pemuda Ansor
 47. Poempida Hidayatullah – politisi Golkar dan juru bicara JK
 48. Raden Priyono - mantan Kepala BP Migas
 49. Richard Sambera – mantan perenang nasional
 50. Surya Paloh -  Ketum NasDem
 51. Soeparno - Laksamana (Purn), mantan Kepala Staf TNI AL
 52. Sutria Tubagus - Marsekal TNI (Purn), mantan Kastaf TNI AU
 53. Suhardiman -  pendiri SOKSI, tokoh senior Golkar
 54. Surojo Bimantoro – mantan Kapolri
 55. Sutiyoso - Letjen (Purn), Ketua PKPI dan mantan Gubernur
 56. Safri Sabit - Koordinator Sahabat Rakyat Kawasan Timur Indonesia
 57. Saiful Mujani - anggota aktif beberapa lembaga internasional perbandingan pemilu, seperti Comparative National Election Project (CNEP) dan Asianbarometer. Dia juga merupakan anggota dewan penasehat Varieties of Democracy (ViDem), kelompok ahli tentang ragam demokrasi di dunia.
 58. Sri Adiningsih - dosen senior di UGM, Yogyakarta
 59. Suaidi Marasabessy - Anggota Dewan Kehormatan PD
 60. Solihin GP - tokoh Sunda, mantan gubernur Jawa Barat, mantan Pangdam di beberapa Kodam, mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) dan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) era Presiden Soeharto.
 61. Sutrisno Bachir – eks ketua PAN
 62. Tedjo Edi - Laksamana (Purn), mantan Kepala Staf TNI AL
 63. Timbul Panjaitan - Ketua Seknas Jokowi – wilayah Jakarta
 64. Udin Hianggio - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Tarakanli
 65. Umar Shihab – Ketua MUI
 66. Wanda Hamidah - artis yang terjun ke politik (partai PAN)
 67. Wawan Sam - Koordinator Relawan Nonoman Sunda
 68. Wiranto - Jendral (Purn), Ketua umum Hanura
 69. Wismoyo Aris Munandar - mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang gencar mencanangkan prajurit TNI AD back to barrack tahun 1990-an
 70. Yuni Satya Rahayu - Wakil Bupati Sleman DIY
PRABOWO SUBIANTO – HATTA RAJASA
 1. Aburizal Bakrie (Ical) -  Ketua umum Golkar
 2. Ali Masykur Musa – tokoh muda NU, peserta konvensi.
 3. AM Fatwa - Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional
 4. Ayu Azhari – selebriti yang waktu mudanya  . . .
 5. Aa Gym – ustad, pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid
 6. Agung Laksono - Waketum Golkar, tapi ada kesan beliaunya ragu juga, dan condong ke Jokowi. Silahkan baca di sini.
 7. Ahmad Heryawan -  Gubernur Jawa Barat dan kader PKS
 8. Ahmad Dhani – musisi senior, juri Idol Indonesia
 9. Ahmad Mubarok - anggota Wanbin Partai Demokrat
 10. Akbar Tandjung – mantan ketua umum Golkar
 11. Anang Hermansyah – penyanyi, pencipta lagu dan juri Idol Indonesia
 12. Anis Matta – Presiden PKS
 13. Amien Rais – mantan ketua umum PAN
 14. Dessy Ratnasari – selebriti
 15. Drajad Wibowo - Ketua umum DPP PAN dan seorang ekonom
 16. Eggi Sudjana - pendiri dan presiden ke-1 PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia); pendiri TPM (Tim Pembela Muslim); Majelis Pakar DPP PPP; team sukses Prabowo-Hatta dan pembela hukum Udar Pristono (korupsi bis di DKI).
 17. Erfil Manurung - ketua umum Laskar Merah Putih
 18. Fuad Bawazier  - mantan bos pajak
 19. Fahri Hamzah -  Wasekjen PKS
 20. Faisal Santiago - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur
 21. Hary Tanoesoedibjo -  bos MNC Group
 22. Hilmi Aminuddin – ustad dan Ketua Majelis Syuro PKS
 23. Jero Wacik – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat
 24. Julia Perez - artis sekaligus penyanyi dangdut
 25. Kivlan Zein - Mayjen TNI (Purn), mantan Kepala Staf Kostrad
 26. Mahfud Md - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
 27. Marzuki Darusman – Mantan Ketua Komnas HAM, mantan Jaksa Agung
 28. Mardiansyah – Ketua Gema (gerakan mahasiswa) Sriwijaya
 29. Marwah Daud Ibrahim , Dr. – pakar komunikasi
 30. MS Hidayat - menteri perindustrian dan politisi Golkar
 31. Mulan Jameela – selebriti
 32. Musyaffa Ad Dariny - ustad, da’i Salafi
 33. Muhammad Abduh Tuasikal - Tokoh muda Salafi Yogyakarta
 34. Muhammad Zainal Abidin Djalal - Bupati Jember
 35. Nur Mahmudi - Wali Kota Depok
 36. Rachmawati Soekarnoputri - Ketua DPP – NasDem
 37. Rhoma Irama – raja dangdut
 38. Raffi Ahmad – selebriti
 39. Rachel Maryam  - selebriti dan anggota DPR
 40. Ridwan Kamil – walikota Bandung dan seorang arsitek
 41. Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul – tokoh NU.
 42. Siti Zuhro – Pengamat Politik dari LIPI
 43. Soekarwo - Gubernur Jawa Timur
 44. Suryadharma Ali – Ketua umum PPP dan menteri agama RI
 45. Suswono - Anggota Majelis Syuro PKS dan Menteri Pertanian
 46. Said Aqil SirajKetua Umum PBNU
 47. Tantowi Yahya – Wakil Sekjen Golkar , Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR
 48. Umar “Kei” Ohitenan  ketua umum Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM)
 49. Yuyun Wirasasmita - Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran
 50. Zulkifli Hasan -  politikus PAN yang juga Menteri Kehutanan
Untuk sementara itu dulu yang saya peroleh, silahkan kalau ada yang akan menambahkan. Dengan melihat figur-figur yang merapat di atas, tentunya kita akan lebih mudah untuk melakukan pilihan Jokow JK atau Prabowo Hatta.
Opini pribadi :
Prabowo dalam banyak pemberitaan selalu dikait-kaitkan dengan kerusuhan Mei 1998, meskipun begitu banyak tokoh-tokoh agama (Islam) yang merapat ke beliau. Kecuali itu, banyak juga pejabat yang sedang berkuasa (era SBY) yang merapat ke Prabowo. Ada hal baru juga, di antara dua kadindat presiden itu, yang telah menjanjikan sesuatu (yang real dan ada sumber beritanya) kepada pribadi pendukungnya adalah pak Prabowo. Sedangkan pak Jokowi belum ada.
Dari daftar pendukung di atas ada kesan (subyektif) kalau Jokowi JK (Nasional / sekuler) vs Prabowo Hatta (Agama / sektarian), bagaimana pendapat anda.
Link bacaan untuk dipikirkan :
http://wiryanto.wordpress.com/2014/05/20/jokowi-atau-prabowo/
21.22 | 0 komentar | Read More

YANG TERBARU DARI BAGINDAERY

BACA JUGA

DAFTAR LENGKAP ARTIKEL BLOG BAGINDAERY

Ikuti situs Bagindaery

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...